ช่วยเหลือสังคม

เจ้าหน้าที่และน้องๆที่สมาคมฯไปร่วมจำหน่ายสินค้า Art able Project ที่ศาลาว่าการศาลากรุงเทพ (ตลาดสุขใจ) รายได้จากการขายจะนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง ไปช่วยกันอุดหนุนกันเยอะๆนะครับ...

สลากฯ ขีดเส้น 3 เดือนแก้ปัญหาหวยแพง สั่งรื้อรายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนค้าสลากโควตาและซื้อจอง 1.6 แสนรายทั่วประเทศ พร้อมเปิดให้ผู้ค้าตัวจริงได้สิทธิลงทะเบียนเพิ่ม ขึ้นทะเบียนผู้ค้าหวยใหม่-รื้อชื่อเดิม1.6แสนราย แก้หวยแพงใน3เดือนสืบเนื่องจากเกิดปัญหาการขายสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคากฎหมายกำหนด 80 บาทหลายงวดติดต่อกัน จนล่าสุดพ่อค้าแม่ค้าสลากฯกว่า 1,000 คน อดรนทนไม่ไหวต้องรวมตัวประท้วงที่ จ.เลย เพื่อขอให้สำนักงานสลากฯ เร่งแก้ไขปัญหา หลังมีกลุ่มยี่ปั้วไปตั้งราคารับซื้อสลากฯมาเก็งกำไรขายต่อ จนทำให้ลอตเตอรี่ขายส่งขยับสูงถึงใบ 88 บาท และต้องนำมาขายต่อกันใบละ 100 บาท ซึ่งผิดกฎหมายและเสี่ยงถูกตำรวจจับกุม ล่าสุด เมื่อวันที่ 6 ส.ค.63 นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต ในฐานะประธานกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล เปิดเผยว่า สำนักงานสลากฯไม่ได้นิ่งนอนใจต่อปัญหาที่เกิดขึ้น และได้เรียกคณะทำงานสลากฯ เข้าหารืออย่างเร่งด่วน เพื่อออก 3 มาตรการแก้ปัญหาสลากราคาแพงให้เห็นผลภายใน 3 เดือน พร้อมกับนำเรื่องเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสลากฯ ในวันที่ 19 ส.ค.นี้ทันที ซึ่งเลื่อนเร็วขึ้นกว่าเดิมที่กำหนดประชุมในช่วงปลายเดือนส.ค.63 ทั้งนี้ การแก้ปัญหาเร่งด่วนเฉพาะหน้า สำนักงานสลากฯ จะมีการปรับปรุงระเบียบ แนวทางบริหารจัดการ และคุณสมบัติของผู้ขึ้นทะเบียนจำหน่ายสลากทั้งระบบโควตาและระบบซื้อจองกว่า 1.6 แสนรายใหม่ให้มีความชัดเจน โดยในส่วนผู้ขึ้นทะเบียนเดิมที่ได้สิทธิอยู่แล้ว จะมีการทบทวนว่ามีคุณสมบัติและเงื่อนไขถูกต้องหรือไม่ ขณะเดียวจะเปิดให้ผู้ค้ารายย่อยที่ยังไม่เคยขึ้นทะเบียนกับสำนักงานสลากฯ ได้มีโอกาสขึ้นทะเบียนใหม่เพิ่มเติมด้วย แต่ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนด “การทบทวนสิทธิผู้ขึ้นทะเบียนค้าสลากฯรอบนี้ จะเปิดให้จังหวัดมีส่วนร่วมช่วยคัดกรองผู้มีคุณสมบัติ ผ่านรูปแบบของคณะกรรมการ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน มีคลังจังหวัดเป็นเลขาฯ และคณะกรรมการ เช่น ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือ หอการค้าจังหวัด เป็นต้น โดยมาตรการนี้มีเป้าหมายเพื่อต้องการ ให้ผู้ค้าสลากรายย่อยตัวจริงที่ไม่มีชื่อขึ้นทะเบียนได้มีโอกาสขึ้นทะเบียนซื้อจองกับสำนักงานฯ ได้อย่างถูกต้อง ขณะเดียวกันก็ช่วยคัดกรองคนที่เคยได้สิทธิอยู่แล้ว แต่หากนำสลากไปขายต่อหรือเลิกขายไปแล้ว ก็จะดึงสิทธิกลับคืนมา เพื่อช่วยลดปัญหาการนำสลากฯไปขายต่อและเก็งกำไรจากพ่อค้าคนกลาง” ที่มาข่าวเดลินิวส์https://www.dailynews.co.th/economic/788568 ...

เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันความท้าทายทางเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสากล ประจำปี ๒๕๖๔ สมัครกันมาเยอะๆนะครับ ...

ระยะครึ่งแผน จัดโดย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารหลวงลาดกระบัง โดยได้เชิญคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมด้วย ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 5 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ...

ที่มาข่าวฐานเศรษฐกิจhttps://www.thansettakij.com/content/politics/444436 ศาลปค.สั่งเพิกถอนคำสั่ง“คลัง”ที่ให้กองทุนคนพิการส่งเงินส่วนเกินกว่า 1,000 ล้านบาท เข้าเป็นรายได้แผ่นดิน ชี้เป็นคำสั่งไม่ชอบด้วยก.ม. เหตุขณะออกคำสั่งยังไม่มีก.ม.รองรับ ซ้ำทำกระทบสภาพคล่องและการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ วันนี้ (5 ส.ค.63) ศาลปกครองกลางมีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งกระทรวงการคลัง ที่กำหนดให้กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนำเงินส่งคลังเป็นรายได้ของแผ่นดินเฉพาะส่วนที่เกินกว่า 1,000 ล้านบาท ทั้งนี้คดีดังกล่าวสืบเนื่องจากสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย ยื่นฟ้องกระทรวงการคลัง กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อขอให้ศาลสั่งเพิกถอนคำสั่งดังกล่าว เนื่องจากทางสมาคมฯ เห็นว่า เงินกองทุนไม่มีสภาพคล่องส่วนที่เกินความจำเป็น ทั้งยังมีแนวโน้มลดลงและไม่เพียงพอต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ดังนั้นแม้กระทรวงการคลังจะมีคำสั่งลดยอดเงินส่วนที่เกินความจำเป็นของทุนหมุนเวียนของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ต้องนำส่งจากจำนวน 2,000 ล้านบาท มาเหลือ 1,000 ล้านบาท สมาคมฯ ก็ไม่เห็นด้วยจึงได้ยื่นฟ้องต่อศาลปกครอง ส่วนเหตุผลที่ศาลปกครองมีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งกระทรวงคลังระบุว่า ขณะที่กระทรวงการคลังมีคำสั่งดังกล่าวนั้น ยังไม่ได้มีการตราพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการกำหนดจำนวนเงินสะสมสูงสุดและการนำทุน หรือผลกำไรส่วนเกินของทุนหมุนเวียนส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน ทั้งไม่ปรากฏว่ามีกฎหมายลำดับรองกำหนดหลักเกณฑ์กรณีดังกล่าวไว้โดยเฉพาะ อีกทั้งยังมีข้อเท็จจริงตามคำให้การของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการว่า หากกองทุนฯ นำเงินส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินเกินกว่า 1,000 ล้านบาท จะส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนฯ และเมื่อเงินที่เกินกว่าสภาพคล่องของกองทุนมีจำนวนไม่เกินกว่า 1,000 ล้านบาท การที่กระทรวงการคลัง โดยปลัดกระทรวงการคลังมีคำสั่งเรียกให้กองทุนฯนำเงินสภาพคล่องส่วนที่เกินความจำเป็นของกองทุนหมุนเวียนส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินจำนวน 2,000 ล้านบาท ย่อมทำให้คนพิการและองค์กรคนพิการอาจต้องสูญเสียจากการขาดสภาพคล่องของกองทุน ซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของกองทุน ไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนให้มีพื้นที่ในการปฏิบัติงานของศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัด สนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ตลอดจนภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์ของกองทุน ส่งผลกระทบต่อกองทุนฯเกินกว่าจะคาดหมายได้ ดังนั้นการที่กระทรวงคลังโดยปลัดกระทรวงคลังมีคำสั่งกำหนดให้กองทุนฯนำเงินส่งคลังเป็นรายได้ของแผ่นดินเฉพาะส่วนที่เกินกว่า 1,000 ล้านบาท จึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยมิชอบ และเป็นคำสั่งไม่ชอบด้วยกฎหมาย ที่มาข่าวฐานเศรษฐกิจhttps://www.thansettakij.com/content/politics/444436 ...

#ให้มันจบที่โพสต์เรา รวมถาม-ตอบ คำถามเบื้องต้นที่คนสงสัยมากที่สุดเกี่ยวกับคนพิการ เป็นคนพิการแล้วมีสิทธิอะไรบ้าง อยากเป็นผู้ดูแลคนพิการต้องทำอย่างไร คนพิการกู้เงินได้ไหม มีความรักได้หรือเปล่า ฯลฯ ชวนอ่านถาม-ตอบหลายคำถามที่ติดอันดับถูกถามมากที่สุดเกี่ยวกับคนพิการ https://thisable.me/content/2019/12/583 ...

ขอให้คนพิการทั่วประเทศเข้าถึงสิทธิ์การซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อมาจำหน่ายในการประกอบอาชีพ ช่วยเป็นกำลังใจให้ท่านนายกด้วยนะครับ🤗🤗🙋 ...

เพื่อแจ้งให้คณะกรรมการได้ทราบถึงโครงการที่ทางสมาคมได้อนุมัติขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมของกรรมการและผู้เข้าร่วมโครงการเพื่อให้กิจกรรมที่จะดำเนินขึ้นสัมฤทธิ์ผลและเกิดประโยชน์สูงสุด ...

...