ช่วยเหลือสังคม

📍ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 🤔🤔1️⃣ มีบัตรประจำตัวคนพิการ2️⃣ อยู่ในที่อาศัยนั้นติดต่อกันไม่น้อยกว่า 6 เดือน ยกเว้นกรณีย้ายเข้ามาอยู่ใหม่ภายหลังเกิดความพิการ3️⃣ ที่อยู่อาศัยไม่มั่นคงหรือไม่เหมาะสมกับสภาพความพิการ...

มูลนิธิเพื่อการศึกษาพิเศษ และศูนย์เด็กพิเศษแสงเหนือ จัดอบรม”ความรู้เกี่ยวกับเด็กพิเศษ ณ ห้องประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 ในวันที่ 5-6ก.พ.2563 ผู้สนใจลงทะเบียนได้ที่ Info@northlightcenter.com. หรือโทร 0818603909 ...

ส่งมอบของใช้ที่จำเป็นแก่ครอบครัวผู้พิการทางสติปัญญาบกพร่องติดเตียง คือครอบครัวน้องรัชนก​ บ้านสาวะถีและครอบครัวน้องพิทยา​ บ้านหว้า จำนวน 2 ครอบครัว ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น โดยนำรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัด​ #มินิคอนเสิร์ตการกุศล Miracles Happen Everyday ปาฏิหาร์ย์เกิดขึ้นได้ทุกวัน ที่ร้าน Happy Birthday Music Town โดยคุณจุ๋ม นรีกระจ่าง คันธมาส , ศิลปินรับเชิญ และ น้องๆดาวน์ซินโดรมที่มีความสามารถเฉพาะตัวร่วมให้ความบันเทิงในรูปแบบต่างๆกับผู้ที่ซื้อบัตรเข้ามาชมงาน โดยรายได้ทั้งหมดจาการจัดงาน สมาคมฯจัดสรรให้ทุกจังหวัดที่มีความต้องการ เพื่อนำไปจัดซื้อสิ่งของที่จำเป็น​ เช่น​ แพมเพิร์ส​ และของอื่นๆ เพื่อส่งมอบให้กับครอบครัวของน้องพิการสติปัญญารุนแรงติดเตียงทั่วประเทศ #มอบสิ่งของบริจาค#ผู้พิการทางสติปัญญารุนแรง​ #พิการซ้ำซ้อนติดเตียง ...

นำรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัด​ #มินิคอนเสิร์ตการกุศล Miracles Happen Everyday ปาฏิหาร์ย์เกิดขึ้นได้ทุกวัน ที่ร้าน Happy Birthday Music Town โดยคุณจุ๋ม นรีกระจ่าง คันธมาส , ศิลปินรับเชิญ และ น้องๆดาวน์ซินโดรมที่มีความสามารถเฉพาะตัวร่วมให้ความบันเทิงในรูปแบบต่างๆกับผู้ที่ซื้อบัตรเข้ามาชมงาน โดยรายได้ทั้งหมดจาการจัดงาน สมาคมฯจัดสรรให้ทุกจังหวัดที่มีความต้องการ เพื่อนำไปจัดซื้อสิ่งของที่จำเป็น​ เช่น​ แพมเพิร์ส​ และของอื่นๆ เพื่อส่งมอบให้กับครอบครัวของน้องพิการสติปัญญารุนแรงติดเตียงทั่วประเทศ #มอบสิ่งของบริจาค#ผู้พิการทางสติปัญญารุนแรง​ #พิการซ้ำซ้อนติดเตียง ...

และตัวแทนสมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย​ นำสิ่งของบริจาคเช่น​ แพมเพิร์ส​ และนมกล่องยูเอชที​ ที่ได้งบสนับสนุนจากรายได้การจัดมินิคอนเสิร์ตการกุศลของคุณป้อม​ ออโต้บาห์น​ และงานวิ่ง​ Run​ for​ Friendsไปมอบให้กับครอบครัวของด.ช.เตคิน​ มังกรทอง​ สมาชิกใหม่ของชมรมฯ​ สมุทรสาคร​ ซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ในอำเภอกระทุ่มแบน​ จังหวัดสมุทรสาคร น้องเตคินขาดออกซิเจนในครรภ์​ ทำให้ต้องผ่าคลอดก่อนกำหนด​ ซึ่งผลต่อสมอง​ และทำให้เกิดความพิการซ้ำซ้อน​ น้องเป็นผู้พิการประเภท​ 2​ 3​ 5​ และ​ 6​ ไม่สามารถสื่อสารบอกความต้องการได้​ ทำให้คุณแม่ไม่สามารถไปทำงานประกอบอาชีพนอกบ้านได้​ เพราะต้องคอยดูแลน้องตลอดเวลา​​อย่างต่อเนื่อง​ คุณพ่อต้องทำงานหารายได้เลี้ยงครอบครัวเพียงคนเดียว​ คุณแม่น้องเตคินขอกราบขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนสิ่งของที่จำเป็นเหล่านี้ฝากผ่านมาทางเพจของชมรมฯ​ สมุทรสาครอีกด้วย ...

คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการทางสติปัญญาและคนพิการทางการเรียนรู้ ---มติการประชุมในวันนี้เห็นชอบโครงการจำนวน 5 โครงการโดยให้ปรับแก้โครงการตามมติที่ประชุมให้ครบถ้วนก่อนนำเสนอโครงการให้คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนฯ พิจารณาต่อไป 1โครงการมาตรฐานองค์กร 2โครงการอาชาบำบัด 3โครงการธาราบำบัด 4โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่าย 5พัฒนาศักยภาพกลุ่มสติปัญญา ...

กระบี่ อ่าวลึก นำเสนอโครงการ การส่งเสริมสุขภาพด้วยธาราบำบัด กับ กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหิน (สปสช.)โดยท่านนายกศิลาใสยิด เป็นประธาน เบื้องต้นคณะกรรมการ พิจารณา อนุมัติ โดยหลักการ ให้ปรับแก้ไข ตัวโครงการเล็กน้อยครับ ...

นำรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัด​ #มินิคอนเสิร์ตการกุศล Miracles Happen Everyday ปาฏิหาร์ย์เกิดขึ้นได้ทุกวัน ที่ร้าน Happy Birthday Music Town โดยคุณจุ๋ม นรีกระจ่าง คันธมาส , ศิลปินรับเชิญ และ น้องๆดาวน์ซินโดรมที่มีความสามารถเฉพาะตัวร่วมให้ความบันเทิงในรูปแบบต่างๆกับผู้ที่ซื้อบัตรเข้ามาชมงาน โดยรายได้ทั้งหมดจาการจัดงาน สมาคมฯจัดสรรให้ทุกจังหวัดที่มีความต้องการ เพื่อนำไปจัดซื้อสิ่งของที่จำเป็น​ เช่น​ แพมเพิร์ส​ และของอื่นๆ เพื่อส่งมอบให้กับครอบครัวของน้องพิการสติปัญญารุนแรงติดเตียงทั่วประเทศ ...

เมื่อวันที่๗ มกราคม ๒๕๖๓ ณโรงแรมริมปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดงานวันคนพิการสากล ประจำปี ๒๕๖๒ มีการมอบรางวัลและประกาศเกียรติคุณให้กับบุคคลที่มีผลงานดีเด่น ในครั้งนี้ดร.สุรศักดิ์ หันชัยศรีประธานชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้เข้ารับรางวัล"บุคคลดีเด่นที่ให้การสนับสนุนคนพิการ ประจำปี ๒๕๖๒" ...