Author: maid@o-wat.com

แต่พักชำระหนี้ของออมสินไม่ต้องไปติดต่อที่สาขาใด ๆ ไม่ต้องลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ใด ๆ ทั้งสิ้น ทุกอย่างเป็นระบบอัตโนมัติ ที่มาข่าวhttps://money.kapook.com/view224705.html https://brandinside.asia/government-savings-bank-expand-6-…/ https://covid-19.kapook.com/view223708.html ...

ปัจจุบันไทยมีคนเป็นดาวน์ชินโดรม 80,000 คนทั่วประเทศแทบทุกคนมีลักษณะเฉพาะคือไอคิวต่ำ ใช้กล้ามเนื้อยาก ใบหน้าโดดเด่นชัดเจนและมีปัญหาสุขภาพทั้งเรื่องหัวใจและการมองเห็น ถึงรักษาไม่หายขาด แต่พวกเขาสามารถใช้ชีวิตร่วมกับคนอื่นในสังคม ทำงาน มีแฟน แต่งงาน และอาจต้องการคำแนะนำสำหรับเรื่องที่ชับซ้อนเช่นเดียวกับคนอื่นๆ#คาวน์ซินโดรม #thisAblemeเปิดดูคลิปที่นี่ที่มาข่าวThisable.mehttps://youtu.be/0FIxg2PR-QM ...

ช่วยเหลือคนพิการที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 คนละ 1,000 บาท จำนวน 1 ครั้ง โดยเป็นคนพิการที่จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ และลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยความพิการต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกรมบัญชีกลางทำหน้าที่จ่ายเงินให้แก่ผู้มีสิทธิ ผ่านระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-Social Welfare) ...

รองโฆษกรัฐบาลระบุ คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบหลักการเยียวยา 3 กลุ่มเปราะบาง จำนวนเงิน 1,000 บาท 3 เดือน โดยจ่ายงวดแรก 2,000 บาท ในเดือน มิ.ย. หลังจากพิจารณาหลักเกณฑ์ของกลุ่มเปราะบางเสร็จเรียบร้อย วานนี้ (26 พ.ค.63) รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงข่าวหลังประชุม ครม.กรณีการเยียวยากลุ่มเปราะบางว่า ที่ประชุม ครม.เห็นชอบในหลักการของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ตาม พ.ร.ก. 1 ล้านล้านบาท เรื่องมาตรการช่วยเหลือเยียวยากลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ใน 3 กลุ่ม รวมประมาณ 13 ล้านคนดังนี้ กลุ่มเด็กแรกเกิด - 6 ปี จากครัวเรือนที่มีความยากจน ประมาณ 1.45 ล้านคน, กลุ่มผู้สูงอายุประมาณ 9.66 ล้านคน และกลุ่มคนพิการ ประมาณ 2 ล้านคน ทั้งนี้ เงินเยียวยาจะจ่ายรายละ 1,000 บาทต่อเดือน ระยะเวลา 3 เดือน รวม 3,000 บาท เริ่มจ่ายครั้งแรกสองงวด คืองวดเดือน พ.ค.และ มิ.ย. 2,000 บาท และจ่ายงวดสุดท้ายในเดือน ก.ค. 1,000 บาท โดยเงินเยียวยานี้เป็นการจ่ายเพิ่มจากเงินอุดหนุนจากที่ได้รับอยู่แล้วอย่าง เงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด, เบี้ยความพิการ, และเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ รวมไปถึงเป็นเงินที่เพิ่มเติมมาจากเงินเยียวยาคนพิการเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 รายละ 1,000 บาท 1 ครั้งที่ทางกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพคนพิการได้มีนโยบายและจะจ่ายในวันที่ 29 พ.ค.นี้ อย่างไรก็ดี กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และกระทรวงการคลังยังต้องพิจารณาเกณฑ์ของกลุ่มเปราะบางร่วมกันให้มีความชัดเจน เพื่อให้เงินเยียวยาไปถึงกลุ่มเปราะบางอย่างรวดเร็วที่สุด ข่าวที่เกี่ยวข้อง เคาะวันจ่ายเงิน 1,000 บาท เยียวยาคนพิการจากโควิด 19 วันที่ 29 พ.ค. นี้Socialข่าวคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจสิทธิมนุษยชนเงินเยียวยาโควิด-19คนพิการ 279 reads ...

👏👏3 มิ.ย.63 นี้ อย่าลืม!!!!! นัดสำคัญ ระหว่างฝ่ายแดง วิทยากรอารมณ์ดี 🔴VS🔵 ฝ่ายน้ำเงิน นายกสมาคมฯ อารมณ์ขันในหัวข้อ ** ภาวะผู้นำกับการเปลี่ยนแปลง ** ติดตามกันว่า จะมันส์ และ ฮาขนาดไหน😁งานนี้ แฟนคลับห้ามพลาดนะจ๊ะ!! ขอบอก 👍👍 ...

📌มาตราการช่วยเหลือเยียวยาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ให้กับคนพิการทุกคนที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ จำนวน 1,000 บาท จากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการโดย✅ จ่ายครั้งเดียว✅ ไม่ต้องลงทะเบียนใดๆ 🔴สามารถแบ่งได้ดังนี้ 1) คนพิการ ที่รับเบี้ยความพิการผ่านบัญชีธนาคาร กรมบัญชีกลาง จะโอนเงิน 1,000 บาท เข้าบัญชีคนพิการโดยตรง จำนวนกว่า 1,600,000 คน ภายในวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 2) คนพิการ ที่ไม่มีบัญชีธนาคาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาล และ อบต.) จ่ายเป็นเงินสด ให้กับคนพิการจำนวนกว่า 300,000 คน คาดว่าจะจ่ายแล้วเสร็จภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2563 🔰 ส่วนคนพิการ ที่ไม่ได้รับเบี้ยความพิการ กว่า 60,000 คนทั่วประเทศ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) จะโอนเงินเข้าบัญชีคนพิการโดยตรง หรือจ่ายเป็นเงินสดให้กับคนพิการ คาดว่าจะจ่ายแล้วเสร็จภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2563 ✳️ ทั้งนี้ หากหลังจากวันที่ 15 มิถุนายน 2563 คนพิการยังไม่ได้รับเงินเยียวยา สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ www.dep.go.th หรือ ติดต่อ 0 2354 3388 ต่อ 304 , 307 ...

ทั้งนี้ เบื้องต้นการจ่ายเงินเยียวยาจะให้รายละ 1,000 บาทต่อเดือน เป็นการเพิ่มจากเงินอุดหนุนจากที่ได้รับอยู่แล้ว คือ เงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เบี้ยความพิการ และเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ โดยจะจ่ายเงิน 1,000 บาท ระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่ พ.ค. - ก.ค. โดยขณะนี้ใกล้จะหมดเดือน พ.ค. แล้ว จึงจะเริ่มจ่ายในเดือน มิ.ย. จำนวน 2,000 บาท และ ก.ค. อีก 1,000 บาท ที่มาข่าวแนวหน้าhttps://www.naewna.com/politic/495207 ...

วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2563จัดรายการโดยคุณรัชนีวรรณ ดวงแก้วคุณธีรยุตร์ สันธากรที่มาข่าวรายการวิทยุเอฟเอ็ม 101https://www.facebook.com/FM101Talk/videos/242798766816517/?vh=e&d=n https://youtu.be/4jF1MkjGlaU ...

วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 เวลา 11.00 นาฬิกา ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารวุฒิสภา คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา นำโดย นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ประธานคณะกรรมาธิการ พร้อมด้วยสมาชิกกรรมาธิการ และนายมณเฑียร บุญตัน ประธานคณะอนุกรรมาธิการกิจการคนพิการ วุฒิสภา รับหนังสือจากนายสุชาติ โอวาทวรณสกุล นายกสมาคมคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยและภาคีเครือข่าย เพื่อขอให้พิจารณาการเข้าถึงการทำธุรกรรมทางการเงินสำหรับคนพิการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) มีคนพิการและครอบครัวจำนวนมากที่ประสบความเดือดร้อน เช่น กลุ่มคนพิการผู้ค้าสลาก กลุ่มหมอนวดพิการ กลุ่มคนพิการนักแสดงในที่สาธารณะ ผู้ดูแลคนพิการและครอบครัวที่ต้องออกจากงานแต่ยังต้องดูแลลูกพิการ เป็นต้น แต่ธนาคารหลายแห่งปฏิเสธไม่ให้คนพิการดังกล่าวทำธุรกรรมทางการเงิน โดยเฉพาะไม่ให้คนพิการเปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร ส่งผลให้ไม่สามารถเข้าถึงมาตรการช่วยเหลือเยียวยาต่างๆ ของรัฐบาลได้ทั้งนี้ นายสุชาติ โอวาทวรณสกุล ส่วนตัวมองว่า การที่ธนาคารปฏิเสธไม่ให้คนพิการเปิดบัญชีเงินฝาก เกิดจากเจตคติและความเชื่อเชิงลบที่ว่าคนพิการไม่สามารถรับผิดชอบดูแลความปลอดภัยเงินของตนเองได้ และคนพิการไม่มีศักยภาพในการประกอบอาชีพและผ่อนชำระหนี้ เป็นการใช้ดุลยพินิจที่ไม่เป็นธรรมต่อคนพิการ ดังนั้น จึงอยากให้ทางคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมฯ วุฒิสภา ช่วยคุ้มครองสิทธิคนพิการ ให้สามารถเข้าถึงการทำธุรกรรมทางการเงินได้อย่างเท่าเทียม เป็นธรรม ปราศจากการใช้ดุลยพินิจในลักษณะที่เลือกปฏิบัติ โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังด้านนายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ กล่าวว่า ทางคณะกรรมาธิการฯ จะรับเรื่องไว้ และจะเร่งประสานไปยังธนาคาร เพื่อแก้ปัญหาในเรื่องดังกล่าว นอกจากนี้ จากการลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือคนพิการในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ที่ผ่านมา พบว่า ยังมีคนพิการจำนวนมากไม่มีบัตรประจำตัวคนพิการ โดยหลังจากนี้จะหารือกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรุงเทพมหานคร และท้องถิ่น เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือคนพิการให้สามารถเข้าถึงสิทธิต่างๆ ได้อย่างทั่วถึงและสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างยั่งยืนขณะที่นายมณเฑียร บุญตัน กล่าวถึงมาตรการการปรับสวัสดิการเบี้ยความพิการจาก เดือนละ 800 บาทต่อคนต่อเดือน เป็น 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนว่า ขณะนี้ยังมีผู้พิการที่ไม่ได้รับสิทธิ์ดังกล่าวกว่า 8 แสนคน เนื่องจากการปรับขึ้นให้เฉพาะคนพิการที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการที่มีอายุไม่เกิน 18 ปีเท่านั้น ทำให้คนพิการอีกกว่า 8 แสนคนไม่ได้รับสิทธิดังกล่าว และทำให้เสียสิทธิในการเข้าถึงการช่วยเหลือต่างๆ ส่งผลให้ไม่ได้รับความเป็นธรรม จึงอยากให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแลในเรื่องนี้ด้วย ...