Author: maid@o-wat.com

ในนามสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยเข้าพบ นายอำนาจ วิชยนุวัติ เลขาธิการ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ติดตามระเบียบการศึกษาเรียนรวม เรียนร่วม เรียนตามอัธยาศัย และห้องคู่ขนานให้เกิดขึ้น ทุกโรงเรียนทั่วประเทศให้ได้ 2/12/62ที่กระทรวงศึกษาธิการ ...

ในวันที่พาตาไปหาหมอด้านสมองที่ร.พ ธรรมศาสตร์ แว่บแรกที่เห็นน้องคือน้องต้องพิเศษแน่ๆ และคิวน้องก่อนตาคิวนึง แม่น้องเลยเดินมานั่งข้างๆกับเราก้อเลยลอบมอง และชวนคุยกับแม่ว่า ลูกพี่เป็นดาวน์ซินโดรม ตอนเกิดลิ้นแล่บเป็นงูเบย แต่ตอนนี้สวยแล้ว 🥰 พี่มองอยู่น้องลิ้นอ่อนมากเลยนะแม่ นวดปาก กดลิ้น นวดแก้ม บ้างมั้ย?? แม่บอกไม่เคยเลยค่ะ หมอไม่เคยสอน ก้อเลยขออนุญาตแม่และนวดที่หน้าน้องให้แม่ดู และสมมุติใช้นิ้วเราเป็นลิ้นของน้อง สอนวิธีกดลิ้น(เรื่องกดลิ้นแม่มีความมั่นใจมาก เพราะเล็กๆตอนช่อแก้วเกิดลิ้นนางยาวเป็นงูมาก แล่บแพล่บๆออกมาถึงคาง ดูตอนนี้สิ้ สวยมะล่ะ 🥰 แม่มั่นใจ ที่แม่ปั้นช่อแก้วมาก) และแอบนวดแอบจับตัวน้อง ตัวน้องนิ่มมากๆๆ มากทั้งตัวคุยไปคุยมา (นึกในใจน้องเป็นโรคหัวใจแน่) เลยถามว่าน้องกี่ขวบ (น้อง 4 ขวบ) แม่อุทานทันที “โหว 4 ขวบ ตัวเล็กมากเลยนะแม่” และแค่เห็นน้องยิ้มเอิ๊กอ๊าก ลิ้นและหน้าก้อดำขึ้นมาล่ะ(หัวใจทำงานไม่ปกติ) แม่เลยเล่าให้ฟังว่าที่บ้านยากจนมากน้องหยกเป็นลูกคนที่ 4 และมีโรคผนังกั้นหัวใจรั่ว,,ปอดติดเชื้อเรื่อรัง,,มีปัญหาในการกลืน,,,เป็นซีดที่ไขสันหลังแต่ยังไม่ถึงสมอง โหววว !!!! เยอะจังนะลูก ช่อแก้วเลยขอใช้สิทธิที่นายกมอบให้2 สิทธิ ในนามศิลปินที่ร่วมเล่นในมินิคอนเสิร์ทการกุศลที่ผ่านมาที่ร้านคุณป้อม ออโต้บาห์น ในการจัดซื้อนม(สำหรับฟรีท) ,แพมเพิร์ส และของใช้ที่จำเป็นส่งไปให้น้องที่จังหวัดชัยนาท เป็นที่เรียบร้อย สาธุ อนุโมทนาบุญ ขอให้น้องหยกแข็งแรงๆและได้ทำการซ่อมแซมหัวใจในเร็ววันนี้นะคะ ปล. ขอบคุณแม่แอปApp Kannikar ที่รับช่วงต่อให้น้องได้ไป (second opinion) ปรึกษาอาจารย์หมอผู้เชี่ยวชาญด้านหัวใจเด็ก ที่ ร.พ เด็ก ขอบคุณในน้ำใจนะคะ รักกกก นะ พี่แอ๊ป จุ๊ฟๆๆ #DisabilityCharityMiniConcert#1#ดาวน์ซินโดรมช่อแก้ว ...

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เล็งเห็นถึงศักยภาพในการประกอบอาชีพของคนพิการ และเป็นการสร้างโอกาสและส่งเสริมอาชีพให้คนพิการทั่วประเทศ ได้นำผลิตภัณฑ์มาจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้ จึงจัดโครงการ “มหกรรมส่งเสริมอาชีพคนพิการ” โดยการสนับสนุนจากโครงการสลากการกุศล ระหว่างวันที่14-15 ธันวาคม 2562 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี (ฮอลล์ 7-8) ปัจจุบันมีคนพิการเป็นจำนวนมาก ที่มีความพยายาม และมีศักยภาพในการประกอบอาชีพ สามารถผลิตงานฝีมือต่าง ๆ ได้อย่างดีเยี่ยม แต่มีปัญหาเนื่องจากยังไม่มีช่องทาง หรือตลาดในการจัดจำหน่าย สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงกำหนดจัดงาน“มหกรรมส่งเสริมอาชีพคนพิการ” ขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้คนพิการทุกภูมิภาคทั่วประเทศที่มีความสามารถ มีศักยภาพในการจัดทำผลิตภัณฑ์งานฝีมือ หรือผลิตภัณฑ์สินค้าด้านการเกษตร ตลอดจนคนพิการที่มีความสามารถทางอาชีพด้านต่าง ๆ ได้มีพื้นที่ในการแสดงสินค้า และจำหน่าย เพื่อเป็นการขยายช่องทางการตลาดและเกิดการรวมกลุ่มผู้ประกอบการคนพิการที่มีศักยภาพภายใต้กิจกรรมที่หลากหลาย และกระตุ้นการบูรณาการร่วมกัน ระหว่างองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ในการขับเคลื่อนการพัฒนา และส่งเสริมด้านอาชีพ ให้คนพิการอย่างยั่งยืน และเป็นจุดศูนย์รวมให้คนพิการทั่วประเทศ ได้พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในด้านการประกอบอาชีพซึ่งกันและกัน พร้อมแสดงทักษะด้านอาชีพให้บุคคลทั่วไปได้รับรู้ และมีเจตคติที่ดีต่อคนพิการ ส่งเสริมให้คนพิการมีอาชีพและรายได้ที่เหมาะสม โดยงานในครั้งนี้มีคนพิการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าเป็นจำนวนมาก ...

ประธานชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยคุณบุญสิตา สนธิยากุลและคณะกรรมการชมรมฯ เป็นตัวแทนสมาคม ผปค.คนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย *นำรายได้จากการบริจาค งานมินิคอนเสิร์ตที่ร้าน ป้อม AutoBahn&Cusine และงานRun for friend2019เข้ามอบสิ่งของ ให้กับครอบครัวคนพิการทางสติปัญญา ติดเตียง 3 รายที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี*ในการนี้ มีคณะกรรมการชมรมฯ ประธานชุมชนฯ เจ้าหน้าที่จิตอาสา ร่วมให้เกียรติเป็นขวัญกำลังใจ และเป็นสักขีพยาน...

สปสช.แจ้งว่า รมว.สาธารณสุข นายอนุทิน ชาญวีรกุล ได้ลงนามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง กำหนดสถานบริการสาธารณสุขอื่นเป็นสถานบริการ ตาม พรบ หลักประกันสุขภาพเรียบร้อยแล้ว ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเรื่อง กำหนดสถานบริการสาธารณสุขอื่นเป็นสถานบริการตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕(ฉบับที่ ๒)พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง กำหนดสถานบริการสาธารณสุขอื่นเป็นสถานบริการตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕พ.ศ. ๒๕'๖๒ อาศัยอำนาจตามความในบทนิยามคำว่า "สถานบริการ" ในมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกอบกับมติของคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า "ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง กำหนดสถานบริการสาธารณสุขอื่นเป็นสถานบริการตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕(ฉบับที่ ๒)พ.ศ. ๒๕๖๒"ข้อ ๖ ประกาศนี้ให้ชบังคับตั้งแต่วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ เป็นตันไปข้อ ๓ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นช้อ ๗๑ แห่งประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเรื่อง กำหนดสถานบริการสาธารณสุขอื่นเป็นสถานบริการตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติพ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๖๒ "ข้อ ๗/๑ ให้ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ให้การรับรอง หรือศูนย์บริการคนพิการอื่นที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำหนดไว้เป็นสถานบริการสาธารณสุขอื่นที่คณะกรรมการกำหนดเพิ่มเติม ตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุชภาพแห่งชาติพ.ศ. ๒๕๔๕"ประกาศณวันที่ ๒๘พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒(นายอนุทิน ชาญวีรกูล)รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ...

สำหรับการจัดงาน “ มหกรรมส่งเสริมอาชีพคนพิการ ” กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-15 ธันวาคม 2562 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี (ฮอลล์ 7-8) โดยมีกิจกรรม มากมายภายในงาน ประกอบด้วย การจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์จากเกษตรกร สินค้าหัตถกรรม งานประดิษฐ์ งานฝีมือต่างๆ จากฝีมือของคนพิการทั่วประเทศ ฯลฯ ...

​คณะอนุกรรมาธิการกิจการคนพิการได้ดำเนินการประชุมเพื่อพิจารณาศึกษาประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคนพิการและดำเนินการตามที่คณะกรรมาธิการได้มอบหมาย โดยสรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญได้ ดังนี้​๑. ​การประชุมของคณะอนุกรรมาธิการกิจการคนพิการ​​คณะอนุกรรมาธิการได้จัดประชุม ระหว่างวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ รวม ๘ ครั้ง โดยมีวาระการพิจารณาที่สำคัญ สรุปได้ ดังนี้​​๑.๑​ครั้งที่ ๑​วันพุธที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ พิจารณากำหนดกรอบการดำเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการกิจการคนพิการ​​๑.๒​ครั้งที่ ๒​วันพุธที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ พิจารณาศึกษาเรื่องร้องเรียนจากสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย เรื่อง ปัญหาการเข้าถึงมาตรการ “ชิมช้อปใช้” ของคนพิการทางการเห็น​​๑.๓​ครั้งที่ ๓​วันพุธที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ พิจารณาศึกษาติดตามการกำหนดให้ศูนย์บริการคนพิการทั่วไปที่จัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการขึ้นทะเบียนเข้าเป็นหน่วยร่วมบริการในระบบหลักประกันสุขภาพ​​๑.๔​ครั้งที่ ๔​วันอังคารที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ พิจารณาศึกษาเรื่องร้องเรียนจากสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย เรื่อง ขอให้ติดตามตรวจสอบข้อเท็จจริงการละเมิดสิทธิการจ้างงานคนพิการ​​๑.๕​ครั้งที่ ๕​วันพุธที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ ประชุมร่วมกับคณะอนุกรรมาธิการกิจการคนพิการกับคณะอนุกรรมาธิการติดตามการปฏิรูปด้านสังคม กิจการผู้สูงอายุและสังคมสูงวัย พิจารณาศึกษาติดตามการจัดทำร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม พ.ศ. ...

ส่งมอบของให้ผู้ป่วยติดเตียงจำนวน 3 ครอบครัว คือ ด.ญ สุชานันท์ คำกิ่ง , น.ส พรรษมน ศรีดาพรหม และด.ช กิตติศักดิ์ ศรีบุรี ผู้พิการทางสติปัญญาป่วยซ้ำซ้อน ติดเตียง ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ทางสมาคมฯ มอบหมายให้ประธานชมรมจังหวัดศรีสะเกษ(กันทรลักษณ์) ให้เป็นตัวแทนส่งมอบให้ทั้ง 3 ครอบครัว ตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาคในงานมินิคอนเสิร์ทที่ร้านป้อม ออโต้บาห์น และ งานวิ่งหาเพื่อนดาวน์ 2562 Run For friends 2019 ...

 คือ นายสุชัย อั้งลี้ ผู้พิการทางสติปัญญาป่วยซ้ำซ้อน และได้รับความสนใจหน่วยงานในพื้นที่ ผอ.ศูนย์ฯคนพิการจังหวัด อสม. ผู้ใหญ่บ้าน อบต .ศูนย์การศึกษาพิเศษ มาร่วมการส่งมอบของใช้ในครั้งนี้ และ ครอบครัวของน้องพรประภา จันทราวันในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ทางสมาคมฯ มอบหมายให้ประธานชมรมจังหวัดพิจิตรให้เป็นตัวแทนส่งมอบให้ทั้ง 2 ครอบครัว ตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาคในงานมินิคอนเสิร์ทที่ร้านป้อม ออโต้บาห์น และ งานวิ่งหาเพื่อนดาวน์ 2562 Run For friends 2019 ...

สมาชิกของชมรมบึงกุ่มเข้ามารับมอบสิ่งของที่จำเป็น เช่น แพมเพิร์ส , สายฟรีทอาหาร และอุปกรณ์ทางการแพทย์อื่นๆเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน และเป็นของที่ผู้ปกครองต้องหาซื้อเอง คุณแม่เล่าให้ฟังว่าน้องมีอาการงอตัวทำให้อาหารค้างในกระเพาะลำไส้ เพราะนั่งในรถเข็นของตัวเอง(ในภาพ) เกือบทั้งวัน คุณแม่อยากไ้ด้รถเข็นที่ปรับนอนได้ และพอดีทางสมาคมฯมีรถเข็นแบบที่คุณแม่ต้องการ(คนมาบริจาคทิ้งไว้) แม่อุ้ม กรรมการ นึกขึ้นมาได้รีบนำมาให้คุณแม่ดูว่าเหมาะสำหรับน้องมั้ย และนายกสุชาติ ก้อได้ส่งมอบให้น้องเชอรี่เพื่อนำกลับไปใช้ที่บ้านและเพื่อใช้เดินทางไปพบแพทย์และไปในที่ต่างๆเพื่อสุขภาพของน้องจะได้แข็งแรงๆขึ้นในทุกๆวัน ...