เกี่ยวกับเรา

ปรัชญาการดำเนินธุรกิจของเรา Our Businedd Philosophy

       
  Clean สะอาด Polite อ่อนน้อม Honest ชื่อสัตย์  

พันธกิจ (Mission)

  เพื่อก้าวเป็น 1 ใน 5 ธุรกิจทำความสะอาดชั้นนำของประเทศไทยด้วยเทคโนโลยีความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่การบริหารที่คุ้มค่าเป็นมิตรซื่อสัตย์อ่อนน้อมมีเสน่ห์แบบไทย
  มุ่งมั่นใส่ใจสวัสดิการ เสริมแรงจูงใจพนักงานทำความสะอาดให้เกิดความมั่นคงด้านอาชีพมีหัวใจบริการด้วยรอยยิ้มและความสุข
  เราเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่ผ่านมาตรฐานการรับรองจาก อย. และมาตรฐานของอเมริกาและมีการศึกษาข้อมูลกำกับความปลอดภัย (MSDS.) ของผลิตภัณฑ์ที่เรานำมาให้บริการแก่ลูกค้า
  ทำธุรกิจแบบมี ธรรมาภิบาลช่วยเหลือสังคมให้โอกาสผู้พิการผู้ด้อยโอกาส

ประกาศนียบัตรรับรองคุณภาพ

       
มาตรฐานการบริการ หนังสือรับรอง รับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ Goal Zero Accident
iso 9001:2008 จากกรมควบคุมมลพิษ ทำความสะอาดจาก 3M อเมริกา ปลอดอุบัติเหตุจากการทำงาน
 

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 21,107