“โชว์พลัง โชว์ความสามารถ เราทำได้ ด้วยหัวใจที่ยิ่งใหญ่”

“โชว์พลัง โชว์ความสามารถ เราทำได้ ด้วยหัวใจที่ยิ่งใหญ่”

วันที่ 19 ตุลาคม 2562 เวลา 16.00 นาฬิกา ณ ลานริมหาด SUNKEN ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช จังหวัดชลบุรี วุฒิสภา โดยคณะกรรมการจัดมหกรรมผู้แสดงความสามารถของคนพิการ ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงศึกษาธิการ สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยและเครือข่าย จังหวัดชลบุรี สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล และศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช จัดงานมหกรรมแสดงความสามารถของคนพิการภาคตะวันออก ภายใต้แนวคิด “โชว์พลัง โชว์ความสามารถ เราทำได้ ด้วยหัวใจที่ยิ่งใหญ่” โดยมี นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะประธานกรรมการฯ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยนายมณเฑียร บุญตัน ในฐานะรองประธานกรรมการฯ กล่าวถึงความสำคัญของพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559 และนายสุชาติ โอวาทวรรณสกุล นายกสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย กล่าวรายงาน

การจัดงานมหกรรมแสดงความสามารถของคนพิการภาคตะวันออก มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีนำเสนอผลงานของผู้แสดงความสามารถ ซึ่งเกิดจากการบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559 ซึ่งถือเป็นความสำเร็จและเป็นประวัติศาสตร์ในรอบ 75 ปี ของการแก้ไขกฎหมายควบคุมการขอทานเป็นครั้งแรก ที่ส่งผลให้เกิดการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้แสดงความสามารถซึ่งถูกแยกออกจากกลุ่มขอทาน พร้อมทั้งมีโอกาสเข้าสู่กระบวนการพัฒนาฝีมือและความสามารถด้านการแสดงขึ้นไปในระดับมืออาชีพ ทั้งยังเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จจากการตรากฎหมายดังกล่าวที่ส่งเสริมให้คนพิการมีศักดิ์ศรี มีอาชีพ มีรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

สำหรับกิจกรรมภายในงานจัดให้มีการแสดงของผู้แสดงความสามารถซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนพิการ และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากองค์กรด้านคนพิการ นอกจากนี้ ยังมีการจัดแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส ร่วมกับนักกีฬาเทเบิลเทนนิสคนพิการทีมชาติไทย ประกอบด้วย นายรุ่งโรจน์ ไทยนิยม นางสาววชิราภรณ์ เทพหมอยา นายเฉลิมพงษ์ พันภู่และนายสุกิจ สามี ภายในงานยังเปิดให้ผู้ที่ต้องการเป็นผู้แสดงความสามารถเข้ารับการทดสอบความสามารถ (Audition) เพื่อขอรับบัตรประจำตัวผู้แสดงความสามารถในงานดังกล่าวด้วย